Consultancy

4CAA voor strategie, kwaliteit en ICT

4CAA is gespecialiseerd in het adviseren van accountants- en administratiekantoren op het snijvlak van strategie, kwaliteit en ICT. Door onze geïntegreerde aanpak ondersteunt 4CAA uw kantoor bij allerlei veranderingstrajecten. Wij zorgen voor een praktische implementatie in samenwerking met uw interne projectmedewerkers.  

Daarnaast ondersteunt 4CAA kantoren (en hun MKB-klanten) bij juridische, fiscale, marketing- en communicatievraagstukken.

Uw kantoor staat voor nieuwe uitdagingen in de komende jaren. De voortschrijdende technologie en toenemende concurrentie vragen van u een goede langetermijnstrategie. Gaat u voor operational excellence, een digicountant-concept of gaat u voor een toegevoegde waarde adviespraktijk waarbij maatwerk advies de boventoon voert, of wellicht toch de combinatie van deze concepten?

In alle gevallen kan 4CAA u optimaal adviseren om uw kantoorambities waar te maken en uw plannen concreet te vertalen naar uw dagelijkse kantoorprocessen. In de meest gevallen betekent dit een verandertraject van enkele jaren. Al naar gelang de aard en omvang van uw praktijk. U kunt kiezen voor een Quick-Scan. Op basis van een nulmeting bepalen we voor uw organisatie het vertrekpunt qua strategie, mensen en middelen. Vervolgens stellen we in overleg  concreet plan van aanpak op dat past bij uw organisatie, ambitieus en realistisch is. Samen met u en uw (project)medewerkers vertalen wij de gestelde doelen naar concrete acties in een haalbaar tijdpad. Op basis van een coaching-abonnement bespreken we periodiek de concrete stappen en monitoren we de voortgang.

Met deze aanpak en door het principe 'vreemde ogen dwingen' is de kans aanzienlijk groter dat u uw doelen daadwerkelijk gaat realiseren.

Softwareselectie met 4CAA

Kantooreigenaren komen regelmatig op het punt dat ze hun softwareconfiguratie niet meer passend vinden, en al helemaal niet toekomstbestendig. Zelf nieuwe oplossingen selecteren kost veel tijd, aandacht en vraagt eigenlijk specialistische kennis en visie. Bijeenkomsten en demo's bieden bovendien slechts een vluchtige blik. 

4CAA heeft in 20 jaar specialistische ervaring en netwerk op het vlak van accountancysoftware opgebouwd. Op basis van uw functionele wensen, adviseren we op onafhankelijke basis een passende en toekomstbestendige configuratie met bewezen performance. We helpen u bij uw keuzetraject, en uw medewerkers bij de implementatie en de overgang naar nieuwe systemen. Ook de gevolgen voor uw relaties nemen we uiteraard mee. 

Digitaal Optimaal Presteren

Stephan Burg profileert zich met het concept Digitaal Optimaal Presteren. Hiermee kiezen kantoren bewust voor een toekomstbestendig businessmodel.

 

 
 
Stephan Burg heeft parate branche informatie waar wij veel van opsteken. Waarom zou je als kantoor zelf het wiel uitvinden?
Jeannette Onderweegs Partner Onderweegs & De Groot

Bel +31 (06) 22 23 29 08 of MAIL voor een kennismakingsafspraak.