Nieuws

WOZ-waarde en prijs vergelijkingspand

Stel, u woont in de Begonialaan op nummer 5. De WOZ-waarde van uw huis wordt per 1 januari 2015 vastgesteld op € 345.000. Begin juli 2014 is Begonialaan 7 verkocht voor € 355.000. Maar de nieuwe buren hebben het pand pas begin maart 2015 op naam gekregen. Toen was hun huis ongeveer € 325.000 waard. Begonialaan 7 is precies hetzelfde huis, dus het ideale referentie-object voor de WOZ. De vraag is nu per welk tijdstip de waarde van het referentie-object relevant is voor uw WOZ-waarde. De hoogste rechter is hieraan te pas gekomen en geeft een duidelijke richtlijn.

Beloning directeur-grootaandeelhouder

Sebastiaan is als juridisch adviseur werkzaam vanuit een eigen BV. De gedeclareerde omzet bedraagt afgerond € 200.000. Uit de BV ontvangt hij in dat jaar een salaris van € 60.000. De Belastingdienst vindt dat ongebruikelijk laag. Een naheffing loonbelasting volgt, over een gecorrigeerd salaris van € 110.000. Dat bedrag is bepaald met de afroommethode. De omzet van de BV werd verminderd met de kosten en met 10% voor winstmarge. Van hetgeen overbleef is op basis van de wet 70% genomen als gecorrigeerd salaris. Sebastiaan is ‘not amused’ en gaat in beroep.

Hoogste rechter keurt crisisheffing 2013 en 2014 goed

In 2013 en 2014 is een crisisheffing bij werkgevers neergelegd van 16% over het loon van een werknemer voor zover dat in het voorafgaande jaar (dus 2012 en 2013) meer bedroeg dan € 150.000. Werkgevers hebben daar massaal bezwaar tegen aangetekend. Beide maatregelen werden immers met terugwerkende kracht ingevoerd. Dat zou strijdig zijn met het recht op ongestoorde eigendom uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Diverse Nederlandse rechters hebben er hun oordeel over gegeven. Nu heeft de hoogste rechter uitspraak gedaan.

Woon-winkelpand deels privé?

Een drogist koopt met zijn vrouw een winkel met bovenwoning. Ze wonen boven, beneden is de drogisterij. Juridisch is het pand één geheel. Het pand en de hypothecaire lening worden in de aangifte verwerkt als ondernemingsvermogen. Een jaar later, na een privé-verhuizing, wordt de bovenwoning verhuurd. De huur is onderdeel van de winst uit onderneming. Zeventien jaar later gaat het drogistenechtpaar met pensioen. De onderneming wordt gestaakt. In de laatste winstaangifte nemen ze niet de boekwinst op de bovenverdieping op.

Watervrije werkruimte aan huis

Een man-vrouwfirma houdt kantoor in de eigen woning. Vanuit het kantoor worden de werkzaamheden verricht en wordt het inkomen van de onderneming verworven. Het kantoor beschikt over een toilet met wasbak en kraantje, en een aftapkraantje van de waterleiding. Er is geen eigen ingang, maar wel een eigen bel bij de voordeur. Maar er is geen keukenblokje, watervoorziening of waterafvoer. De kosten van de werkruimte worden in de aangifte inkomstenbelasting ten laste van de winst gebracht.

Bestelauto met meer gebruikers

Een steigerbouwer maakt voor twee bestelauto’s gebruik van de regeling waarbij de werkgever de bijtelling privégebruik afkoopt voor € 300 per auto per jaar. Dat kan bij doorlopend afwisselend gebruik. Naast de twee vaste bestuurders maken ook anderen zakelijk gebruik van de busjes. Maar de vaste bestuurders nemen de busjes mee naar huis en privégebruik is toegestaan. De bestuurders houden vanwege de toegepaste afkoopregeling geen kilometeradministratie bij. Een boekenonderzoek leidt tot een naheffingsaanslag van € 36.000 met € 14.000 boete. De steigerbouwer gaat naar de rechter.

Ontslagaanzegging via Whatsapp

Een werkgever moet de werknemer, die een contract voor bepaalde tijd (met een duur van zes maanden of langer) heeft, minimaal 1 maand voor de einddatum schriftelijk laten weten of dit contract wel of niet verlengd wordt. Is de werkgever te laat met aanzeggen, dan kan de werknemer een vergoeding claimen die kan oplopen tot een bruto maandsalaris. Wat nu als via Whatsapp wordt gecommuniceerd? Geldt een mededeling per Whatsapp ook als schriftelijke aanzegging?

Mededelingsplicht recht op transitievergoeding

Jan, productiemedewerker, is in augustus 2012 bij een uitzendbureau in dienst getreden. De werkgever wil de overeenkomst beëindigen. Ze sluiten per eind september 2015 een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden, zonder ontslag- of transitievergoeding. Jan zou bij opzegging of ontbinding op initiatief van de werkgever wel recht hebben gehad op een transitievergoeding. Hij was immers langer dan 24 maanden in dienst. Via de rechter wilde hij deze alsnog claimen.

Arbeidsbeloning of onbelaste verkoop aandelen?

Willy is een slimme jongen. Hij ontwikkelt samen met enige medewerkers voor zijn werkgever een nieuw product. De werkgever kan er op dat moment niet veel mee. In zijn vrije tijd werkt Willy echter een businessplan uit om het product alsnog rendabel te maken. Zijn werkgever gelooft er nu wel in en brengt het product onder in een nieuwe BV. De werkgever stort ruim € 2.000.000 aandelenkapitaal. Willy mag, net als de andere productontwikkelaars, voor € 1 aandelen kopen. Willy heeft er vervolgens geen enkele bemoeienis meer mee. Vijf jaar later verkoopt Willy de aandelen voor ruim € 100.000.

Pagina's