AVG-pakket

Op 25 mei jl. is in de gehele Europese Unie de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG) in werking getreden. Daarmee is  in ons land de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervallen. Op basis van de AVG worden onder andere de privacy-rechten van betrokkenen uitgebreid en versterkt. Ook hebben bedrijven en organisaties per 25 mei 2018 meer verantwoordelijkheden ten aanzien van het beschermen van persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op de naleving van de nieuwe regels en kan aanzienlijke boetes opleggen. De AVG heeft dus grote gevolgen voor uw bedrijfsvoering en van uw klanten. We kunnen u als accountant/administratiekantoor helpen om uw kantoor AVG-proof te maken.

Maak uw kantoor AVG-proof voor € 999*

(* ex BTW, voorwaarden zijn van toepassing: indien er meer-werkzaamheden moeten worden verricht (bijvoorbeeld omdat er meerdere, verschillende soorten verwerkersovereenkomsten worden opgesteld), brengen wij  uiteraard in overleg met u  een  meerprijs in rekening.)

Voor dit bedrag krijgt u het volgende

Eén van onze AVG-specialisten komt bij u langs en stelt aan de hand van een bespreking en screening de volgende, specifiek op uw kantoor  afgestemde, documenten op:

  • Privacyverklaring t.b.v. website en/of algemene voorwaarden ;
  • Check opdrachtbevestiging;
  • Verwerkersovereenkomst Gecombineerde Dienstverlening Accountancy (een uniek  combinatie-model);
  • Protocol en register datalekken;
  • Verwerkingsregister

Meer specifiek houdt deze aanbieding in dat onze specialist maximaal één dagdeel bij u binnen het kantoor aanwezig is. Op die dag moet er ongeveer twee uur lang iemand beschikbaar zijn om vragen met betrekking tot interne processen en privacy te beantwoorden. Als dit voor u niet mogelijk is, kunnen wij u op voorhand een vragenlijst sturen. Aan de hand van de door u ingevulde antwoorden worden vervolgens de modellen voor uw bedrijf op maat gemaakt. Het is mogelijk dat na het invullen van de vragenlijst nog contact met u wordt opgenomen, als er nog onduidelijkheden/vervolgvragen zijn.

Als u van dit aanbod gebruik zou willen maken, verzoeken wij u om met ons contact op te nemen. U kunt dat doen door een e-mail te sturen aan s.burg@4caa.nl  onder vermelding van ‘AVG pakket’. Wij zullen dan met u contact opnemen om concrete afspraken te maken. U kunt ons ook bellen op nummer  06-22232908.